Afrikanske aviser og nyheder hjemmesider er opført. Du kan få Afrika nyheder på engelsk og fransk. Egypten nyheder, Afrikanske aviser fra Nigeria og Sydafrika er på engelsk.

Somalia nyheder og Afrika nyheder fra Kenya, Ghana, Botswana, Namibia er også tilgængelige på engelsk. Angola, Mozambique nyheder er på portugisisk. Derudover er nyheder fra Marokko, Tunesien, Algeriet, Kamerun, Gabon, Senegalfransk.

Afrika nyheder EN – FR

Egypten nyheder EN

Nigeria aviser EN

Sydafrika aviser EN

Somalia nyheder EN

Kenya aviser EN

Ghana nyheder EN

Botswana avis EN

Namibia avis EN

Angola aviser PT

Mozambique avis PT

Afrikanske-aviser
Afrika-nyheder

Marokko nyheder FR

Tunesien nyheder FR

Algeriet nyheder FR

Kamerun aviser FR

Gabon nyheder FR

Senegal nyheder FR